Faktainnsamling og -grunnlag

Sakkyndige utredninger, arkivsøk, høringer, befaringer/ områdebesiktigelser, bevissikringsintervjuer og annen bevissikring er ledd i kommisjonens arbeid med å opplyse saken. Dette er en del av faktagrunnlag for kommisjonens konklusjoner om rettighetsforholdene i feltet.

Sakkyndige utredninger

I felt 7 Tana/Tanafjorden har Norsk institutt for kulturminneforskning(NIKU) utredet bruk og rettsoppfatninger. I tillegg er det gjennomført flere tematiske utredninger.

Mer om sakkyndige utredninger.

 
Annen faktainnsamling - intervjuer og høringsmøter

Kommisjonen er i gang med bevissikringsintervjuer av eldre informanter som er meldt som vitner/informanter i mottatte rettighetsmeldinger.

Kommisjonen tar sikte på å gjennomføre det første innledende høringsmøtet i feltet i oktober 2018.

Mer om kommisjonens arbeid og arbeidsmåte.


Til toppen