Interesserepresentanter

Fra venstre: Reidar Larsen, Jorunn Sottinen, Viktor Trosten, Nancy Porsanger Anti, Sverre Kimo Pedersen, Frode Utsi og Katri Sarak Somby. Foto: FK

Finnmarkskommisjonen har i møte 28.-30. november 2016 oppnevnt interesserepresentanter for felt 7 Tana/Tanafjorden (sak 39/16).

Frode Utsi, for reindrifta. Kontaktinformasjon: reindrift@frode-utsi.no, Austertanaveien 297, Sieidá/Seida, 9845 Deatnu/Tana, tlf 93201565. 

Jorunn Sottinen, for jordbruket. Kontaktinformasjon:
sottinen@gmail.com, Polmakveien 1089, Álletnjárga, 9845 Deatnu/Tana, tlf 95243305.

Katri Sarak Somby, for friluftslivet. Kontaktinformasjon: 
ksomby@gmail.com, Luohkká 37, 9826 Sirbmá, tlf 45665594.

Nancy Porsanger Anti, for reindrifta. Kontaktinformasjon: corgaslotta@hotmail.com, Luohkká 59, 9826 Sirbmá, tlf 91547294.

Reidar Larsen, for sjølaksefisket. Kontaktinformasjon: Tanafjordveien 5323, Deanodat/Vestertana, 9845 Deatnu/Tana, tlf 47885128.

Sverre Kimo Pedersen, for kyst- og fjordfiske. Kontaktinformasjon: sverrekimopedersen@gmail.com, Smalfjordveien 111, Ráttovuotna, 9845 Deatnu/Tana, tlf 90755740.

Viktor Trosten, for fastboende utmarksbrukere. Kontaktinformasjon: vtrost@online.no, Roavvegeaidnu 3, 9845 Deatnu/Tana, tlf 41933360.

Interesserepresentantenes arbeid og rolle

Interesserepresentantene skal ved å følge kommisjonens arbeid, bidra til å  sikre et bedre grunnlag for kommisjonens arbeid og rapport, blant annet ved å gi innspill til sakkyndige utredninger og innsendte rettighets-meldinger. Det er også ønskelig at de bistår kommisjonen med fakta-opplysninger og navn på personer som kan belyse bruken av grunn og ressurser i feltet, og at de videreformidler informasjon til den interessegruppen de representerer.

Interesserepresentantene deltar ikke i kommisjonens interne drøftelser, men ordningen er et rettshjelpsliknende tiltak for å ivareta partenes interesser. Interesserepresentantene er derfor ment å skulle fungere som talspersoner for den interessegruppen som de er oppnevnt etter forslag fra.

Mer informasjon om ordningen og prosessen rundt oppnevningen:
Mer om kriteriene og retningslinjer for interesserepresentantene (oppdatert og fastsatt 26.-27. november 2015)
- Brev av 07.09.16 til lag, foreninger, organisasjoner - ber om forslag til kandidater 
- Mottatte forslag fra lag, foreninger og organisasjoner 
- Kommisjonens arbeidsmåte og interesserepresentantordningen 


 

Til toppen