Mottatte rettighetsmeldinger

Her legges inn mottatte rettighetsmeldinger fortløpende, og siden oppdateres vanligvis etter hvert kommisjonsmøte. De enkelte rettighetsmeldingene og eventuelle mottatte tilleggsopplysninger finnes lenger nede på siden (skroll ned forbi kravskartene).

Rettighetshavere oppfordres til å melde inn mulige rettigheter til Finnmarkskommisjonen, og bruk gjerne dette skjemaet. Det er anledning til å melde inn rettigheter så lenge kommisjonens arbeid i feltet pågår.

Som vedlegg til skjemaet oppfordres å merke av mulige rettigheter på kartet og sende inn sammen med meldingen/skjemaet:

Mottatte rettighetsmeldinger pr 5. desember 2021

Kommisjonen har hittil mottatt 43 meldinger om mulige rettigheter i feltet, se lista nedenfor - på lista er det 45, men to er trukket. Meldingene er også avmerket i kartet nedenfor, unntatt melding 23, 24, og 43-45.

Vi ber kravsfremsetterne kvalitetssikre kartavmerkingen og gi tilbakemelding om eventuelle korrigeringer.

Mottatte tilleggsopplysninger til de ulike meldingene legges også fortløpende ut under hver melding her (nedenfor). Om vi har mottatt kommentarer fra andre (privatpersoner, organisasjoner) til innkomne meldinger så legges disse også ut her; i samme mappe (melding) som kommentaren(en) gjelder.     

Mld.nr 1,2,7-9,15,20,34 Mld.nr 3,6,14,18,22,27,29,31,35-41

 

 

Mld.nr 4,5,10-13,16-17,21,25,26,

30,33

Mld.nr 32  

Klikk på kartet for større versjon (A4/PDF).

Disse innkomne meldingene har kommisjonen foreløpig ikke tatt stilling til. Dette vil kommisjonen gjøre når arbeidet i feltet avsluttes og kommisjonen avgir sin rapport.

Om vi mottar kommentarer fra andre (privatpersoner, organisasjoner) til en rettighetsmelding så legges disse også ut her; i samme mappe (melding) som kommentaren(en) gjelder.  

Oversikt over alle innkomne meldinger - også utenom igangsatte felt

Meldingene legges ut på det språket de er fremmet.

(oppd. 15.12.2021)

Mottatte rettighetsmeldinger - felt 7

Til toppen