Mottatte rettighetsmeldinger

Her legges inn mottatte rettighetsmeldinger fortløpende, og siden oppdateres vanligvis etter hvert kommisjonsmøte. De enkelte rettighetsmeldingene og eventuelle mottatte tilleggsopplysninger finnes lenger nede på siden (skroll ned forbi kravskartene).

Mulige rettighetshavere oppfordres til å melde inn mulige rettigheter. Som vedlegg til skjemaet oppfordres til å kartfeste kravsområdet/(ene) i et kart, og sende inn sammen med meldingen/skjemaet. Digitale kart er tilgjengelig bl.a her: www.nordatlas.no, papirkart kan også brukes.

Det er anledning til å melde inn rettigheter så lenge kommisjonens arbeid i feltet pågår. 

Mottatte rettighetsmeldinger pr 5. desember 2021

Kommisjonen har hittil mottatt 46 meldinger om mulige rettigheter i feltet, se listen nedenfor. På lista er det 48, men 2 er trukket. Meldingene er også blitt tegnet inn på kart, unntatt meld.nr 3, 18, 21, 32 og 40.

Vi ber kravsfremsetterne kvalitetssikre opplysningene, også kartavmerkingen, og gi tilbakemelding om eventuelle korrigeringer.

Her er vår kartavmerking av meldingene/kravene, basert på opplysninger og innsendte kart fra kravsfremsettere:

 


Meld. nr 1,7,10,16,23-24,26-30,46   Meld.nr 1, 4-5, 9, 13, 20, 24, 33

 

 

Meld.nr 1, 8, 24   Meld.nr 1, 6, 11, 19, 20, 24, 41, 44, 45

 

Interne reindriftsmeldinger:

Meld. 2, 11-12, 14-15, 17, 22, 25, 31, 36-39, 42-43, 47  

 

Disse innkomne meldingene har kommisjonen foreløpig ikke tatt stilling til. Dette vil kommisjonen gjøre når arbeidet i feltet avsluttes og kommisjonen avgir sin rapport.

Om vi mottar kommentarer fra andre (privatpersoner, organisasjoner) til en rettighetsmelding, så legges disse også ut her; i samme mappe (melding) som kommentaren(en) gjelder.  

Rettighetsmeldingene legges ut på det språket de er fremmet.

Oversikt over alle mottatte meldinger - i igangsatte og ikke igangsatte felt/områder

(oppdatert 15.12.2021)

Til toppen