Interesserepresentanter

Fra venstre: Aslak J. Eira, Karen Marie Eira Buljo, Kirsten Berit Gaup Hætta, Inga Karen Anna Logje Gaup, Kristine Nystad og Anton L. Dahl. Foto: FK

Finnmarkskommisjonen har i møte 28.-30. januar 2020 oppnevnt disse interesserepresentantene i felt 8 Kautokeino: 

Kristine Nystad, for fastboende utmarksbrukere. Kontaktinformasjon: kristine.nystad@gmail.com, Beazedievvá 25, 9520 Kautokeino, tlf. 97773780.

Anton Leier Dahl, for friluftslivet. Kontaktinformasjon: anton-d@online.no, Sáttomaras, 9520 Kautokeino, tlf. 97957510

Kirsten Berit Gaup Hætta, for jordbruket. Kontaktinformasjon: kirstebh@start.no, Eidet, P.b. 34, 9525 Máze, tlf. 91559377.

Aslak Johansen Eira, for reindrifta. Kontaktinformasjon: aslakjeira@gmail.com, Klubbuktveien 71, 9620 Kvalsund, tlf. 91517878.

Karen Marie Eira Buljo, for reindrifta. Kontaktinformasjon: karenmarja@hotmail.com, Gártnetmaras 12, P.b. 318, 9521 Kautokeino, tlf. 46189976.

Inga Karen Anna Logje Gaup, for reindrifta. Kontaktinformasjon: Ávžžiluodda 7, 9520 Kautokeino, tlf. 90899603.

 

Interesserepresentantenes arbeid og rolle

Interesserepresentantene skal ved å følge kommisjonens arbeid, bidra til å sikre et bedre grunnlag for kommisjonens arbeid og rapport, blant annet ved å gi innspill til sakkyndige utredninger og innsendte rettighetsmeldinger. Det er også ønskelig at de bistår kommisjonen med faktaopplysninger og navn på personer som kan belyse bruken av grunn og ressurser i feltet, og at de videreformidler informasjon til den interessegruppen de representerer.

Interesserepresentantene deltar ikke i kommisjonens interne drøftelser, men ordningen er et rettshjelpsliknende tiltak for å ivareta partenes interesser. Interesserepresentantene er derfor ment å skulle fungere som talspersoner for den interessegruppen som de er oppnevnt etter forslag fra.

Mer informasjon om ordningen og prosessen rundt oppnevningen:
Mer om kriteriene og retningslinjer for interessepresentantene (oppdatert og fastsatt 26.-27. november 2015)
- Kommisjonens arbeidsmåte og interesserepresentantordningen 
- Kommisjonens brev av 20.11.2019 til lag, foreninger og organisasjoner - ber om forslag til kandidater
- Interesserepresentanter i andre igangsatte felt: 4 Karasjok og 7 Tana/Tanafjorden

Til toppen