Faktagrunnlag

Sakkyndige utredninger, arkivsøk, høringer, befaringer/ områdebesiktigelser, bevissikringsintervjuer og annen bevissikring er ledd i kommisjonens arbeid med å opplyse saken. Dette er en del av faktagrunnlaget for kommisjonens konklusjoner om rettighetsforholdene i feltet.

Sakkyndig felt-utredning

Etter reglene om offentlige anskaffelser har kommisjonen tildelt Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) oppdraget med å gjennomføre en sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i feltet. Utredningen ferdigstilles i løpet av 2021. Denne utredningen vil være en del av faktagrunnlaget for kommisjonens konklusjoner.

I tillegg er det tidligere gjennomført flere tematiske utredninger.

Annen faktainnsamling - intervjuer

Kommisjonen har tidligere gjennomført intervjuer med eldre om bruk og rettsoppfatninger i feltet, og holder også på med å intervjue innmeldte informanter/vitner i mottatte rettighetsmeldinger. Også dette vil være en del av kommisjonens faktagrunnlag. 

Mer om kommisjonens arbeidsmåte

Til toppen