Faktagrunnlag

Sakkyndige utredninger, arkivsøk, høringer, befaringer/ områdebesiktigelser, bevissikringsintervjuer og annen bevissikring er ledd i kommisjonens arbeid med å opplyse saken. Dette er en del av faktagrunnlag for kommisjonens konklusjoner om rettighetsforholdene i feltet.

Sakkyndig felt utredning

Etter reglene om offentlige anskaffelser har kommisjonen tildelt Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) oppdraget med å gjennomføre en sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i feltet. NIKU vil ferdistille sitt arbeid i 2019/2020. Denne utredningen vil være en del av faktagrunnlaget for kommisjonens konklusjoner.

I tillegg er det tidligere gjennomført flere tematiske utredninger.

Annen faktainnsamling - intervjuer

Kommisjonen er også i gang med å gjennomføre bevissikringsintervjuer av innmeldte informanter/vitner i mottatte rettighetsmeldinger.

Mer om kommisjonens arbeidsmåte.

Til toppen