Felt 9 Porsanger

Rettighetskartleggingen omfatter all grunn i Porsanger kommune som Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok fra Statskog Finnmark ved finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli 2006, inkludert sjølakseplasser på FeFo-forvaltet grunn.

Kommisjonen skal også utrede rettigheter til fiskeplasser i Porsangerfjorden innenfor Porsanger kommunes grenser og interne rettighetsspørsmål i reindriften, dersom noen med rettslig interesse i en avklaring krever det.

Mulige rettighetshavere oppfordres til å melde inn mulige rettigheter.

I løpet av høsten 2020 vil det bli utlyst en offentlig anbudskonkurranse vedrørende sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i feltet. 

Kommisjonen tar sikte på å holde et informasjons-/folkemøte i Porsanger i første halvdel av 2021.

Prosess og status:

2020

25. september: Kunngjort offentlig anbudskonkurranse - sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i feltet

16. september: Kunngjort oppstart i feltet og sendt ut særskilt varsel

 

Mer informasjon:

Mer om kommisjonens arbeid 

Kommisjonens årsmelding 2019 om status i utredningsarbeidet generelt

 

Til toppen