Felt 9 Porsanger

Rettighetskartleggingen omfatter all grunn i Porsanger kommune som Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok fra Statskog Finnmark ved finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli 2006, inkludert sjølakseplasser på FeFo-forvaltet grunn.

Kommisjonen skal også utrede rettigheter til fiskeplasser i Porsangerfjorden innenfor Porsanger kommunes grenser og interne rettighetsspørsmål i reindriften, dersom noen med rettslig interesse i en avklaring krever det.

Mulige rettighetshavere oppfordres til å melde inn mulige rettigheter.

Kommisjonen tar sikte på å holde et informasjons-/folkemøte i Porsanger i første halvdel av 2021. Info kommer - og avhenger av covid-19 situasjonen. 

Prosess og status:

2021

Januar -> Sakkyndige igangsetter sitt arbeid

2020 

25. november 2020: Inngått kontrakt med NIKU om sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i feltet

25. september: Kunngjort offentlig anbudskonkurranse - sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i feltet

16. september: Kunngjort oppstart i feltet og sendt ut særskilt varsel

 

Mer informasjon:

Les mer om kommisjonens arbeid 

Les kommisjonens årsmeldinger om arbeidet i feltet og status generelt

 

Til toppen