Faktagrunnlag

Sakkyndige utredninger, arkivsøk, høringer, befaringer/ områdebesiktigelser, intervjuer og annen bevissikring er ledd i kommisjonens arbeid med å opplyse saken. Dette er en del av faktagrunnlaget for kommisjonens konklusjoner om rettighetsforholdene i feltet.

Sakkyndig felt-utredning

Etter reglene om offentlige anskaffelser har kommisjonen tildelt Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) oppdraget med å gjennomføre en sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i feltet. Kontrakt ble inngått 25. november 2020, og planlagt ferdigstilling er i desember 2022. Denne utredningen vil være en del av faktagrunnlaget for kommisjonens konklusjoner. 

I tillegg er det tidligere gjennomført flere tematiske utredninger.

Annen faktainnsamling - intervjuer

Kommisjonen har gjennomført en del intervjuer med eldre om bruk og rettsoppfatninger i feltet (prosjektet innsamling fra muntlige kilder). I tillegg gjennomføres egne bevissikringsintervjuer av innmeldte informanter/vitner i mottatte rettighetsmeldinger.

Intervjuene vil også være en del av kommisjonens faktagrunnlag.

Mer om kommisjonens arbeidsmåte.

Til toppen