Om kommisjonen

Fra venstre: John Bernhard Henriksen, Hilde Heggelund, Jon Gauslaa (kommisjonsleder), Veronica Andersen og Ole Henrik Magga Foto: Árvu

Finnmarkskommisjonen ble oppnevnt av Kongen i statsråd 14. mars 2008. Kommisjonen har som oppgave å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk. 

Finnmarkskommisjonen skal ha fem medlemmer hvorav minst to av medlemmene skal være bosatt i Finnmark fylke eller på annen måte ha sterk tilknytning til fylket.

Kommisjonens medlemmer er:
• Jon Gauslaa (leder)
• Hilde Agathe Heggelund
• Ole Henrik Magga
• Veronica Andersen (fra 11. november 2014)
• John Bernhard Henriksen (fra 20. oktober 2015)

Mer om kommisjonens medlemmer og ansatte.

Mer om status i arbeidet og kommisjonens utfordringer i årsmeldingene.


Til toppen