Kommisjonens arbeid i felt

Kommisjonens høringsmøte om Anarjokdalen i felt 4 Karasjok.

Dette er i hovedtrekk kommisjonens arbeidsmåte i et felt:

1) Kunngjøre oppstart av arbeid gjennom lokalavisene og særskilt varsling til aktuelle interessenter.

2) Holde folke-/informasjonsmøter.

3) Oppnevne sakkyndige, valgt etter offentlig anbudsprosess, som foretar feltutredninger for å kartlegge lokal bruk og lokale rettsoppfatninger.

4) Oppnevne interesserepresentanter - vanligvis for fastboende utmarksutøvere, friluftslivet, jordbruket, reindrifta og sjølaksefisket.

5) Holde høringsmøter, befaringer/besiktigelser og annen bevissikring.

6) Ferdigstille rapport med konklusjoner om bruks- og eierrettigheter i feltet.

Mer utfyllende om kommisjonens arbeidsmåte 

 

Til toppen