Medlemmer

 

Jon Gauslaa (leder)
tlf. 22999322, 48014755, e-post: jon.gauslaa@domstol.no

Jon Gauslaa (1962) er fra Grimstad. Han er utdannet jurist, og har tidligere vært utreder (1988-90) og sekretariatsleder (1990-97) for det første Samerettsutvalget, juridisk rådgiver i Miljøstiftelsen Bellona (1997-2004) samt medlem og senere leder av det gjenoppnevnte Samerettsutvalget (2001-2007).

Han er bidragsyter til Norsk Lov-kommentar med ansvar for blant annet lappekodisillen, finnmarksloven, og reindriftsloven.

Gauslaa ble oppnevnt som kommisjonsmedlem og -leder 14. mars 2008.

 

Ole Henrik Magga
tlf. 41519644, e-post: ole.henrik.magga@domstol.no

Ole Henrik Magga (1947) er fra Kautokeino, og er professor i samisk språk ved samisk Høgskole i Kautokeino. Han har blant annet vært leder for Norske Samers Riksforbund (1980-1985), president i Sametinget (1989 til 1997) og var den første lederen av FNs permanente forum for urfolk (2002-2004).

Magga ble oppnevnt som kommisjonsmedlem 14. mars 2008.

 

Veronica Andersen
tlf. 99646498, e-post: veronica.andersen@domstol.no

Veronica Andersen (1973) er fra Kokelv, og er utdannet sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole.Hun har blant annet arbeidet som landbruksveileder i Alta kommune i tre år og i ti år som organisasjonssjef i Finnmark Bondelag. 

Andersen ble oppnevnt som kommisjonsmedlem 11. november 2014, og erstattet Kjell Næss som fratrådte 31. desember 2013.

 

John B. Henriksen
tlf. 90685523, epost: john.bernhard.henriksen@domstol.no

John B. Henriksen (1962) er fra Kautokeino, og er utdannet jurist og har mastergrad i internasjonal politikk i England. Han har blant annet ledet Rettshjelpskontoret for Indre-Finnmark, arbeidet som advokat og hatt en rekke internasjonale oppdrag, blant annet og som Sametingets internasjonale representant.

Henriksen ble oppnevnt som kommisjonsmedlem 20. oktober 2015, og erstattet Anne Marit Pedersen som fratrådte kommisjonen 31. desember 2014.

 

Ingrid Aamodt
tlf. 92258174, epost: ingrid.aamodt@domstol.no

Ingrid Aamodt (1979) er fra Gausdal, og er utdannet jurist. Hun er ansatt som politiadvokat ved Finnmark politidistrikt. Hun har tidligere blant annet vært dommerfullmektig ved Alta tingrett, og seniorrådgiver/ prosjektleder i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Hun har også vært juridisk sekretær for Kystfiskeutvalget for Finnmark.

Aamodt ble oppnevnt som kommisjonsmedlem 1. september 2021, og erstattet Hilde Heggelund som fratrådte kommisjonen samme dato.

Foto: Árvu

Ansatte i sekretariatet

Til toppen