Tidligere kommisjonsmedlemmer

 

Kjell Næss, medlem fra 14. mars 2008 til 31. desember 2013.

Anne Marit Pedersen, medlem fra 14. mars 2008 til 31. desember 2014.

Foto: Domstoladministrasjonen ved Åste Ruud

Hilde Heggelund, medlem fra 14. mars 2008 til 1. september 2021.

Hilde Heggelund

Foto: Árvu

Til toppen