Meld inn mulige rettigheter

Foto: FK

Finnmarkskommisjonen oppfordrer rettighetshavere til å melde inn rettigheter de mener å ha. Dette gjelder spesielt de som mener å ha rettigheter i områder/felt som kommisjonen har kunngjort.

Det er også mulig å melde inn rettigheter i områder hvor kommisjonen ikke har igangsatt sitt arbeid.

I de feltene som er ferdig utredet er det ikke mulig å sende inn rettighetsmeldinger til kommisjonen. Det er likevel mulig å fremme sak for de ordinære domstolene. 

Skjema 

Bruk gjerne vedlagte skjema for å melde inn mulige rettigheter.

Melding om mulig rettighet  (pdf)
Melding om mulig rettighet (word)
Vedleggsoversikt (pdf)
Vedleggsoversikt (word)
Muntlig dokumentasjon (pdf)
Muntlig dokumentasjon (word)

For spørsmål ved utfylling av skjemaet, ta kontakt med kommisjonens sekretariat.
 

Til toppen