Mottatte rettighetsmeldinger

For å få inn mest mulig opplysninger om mottatte rettighetsmeldinger legges disse ut på nettsiden vår.

Alle mottatte rettighetsmeldinger i igangsatte felt legges ut her på kommisjonens nettside; felt 4 Karasjok, felt 7 Tana,  felt 8 Kautokeino og felt 9 Porsanger

Vanligvis oppdateres nettsiden etter hvert kommisjonsmøte, ca. annenhver måned. Her legges også ut relevant tilleggsinformasjon og merknader fra andre til meldingene.

Rettighetsmeldinger utenom igangsatte felt fremgår av denne oversikten


Til toppen