Innsyn i personopplysninger

Den som er registrert har rett til innsyn i hvilke personopplysninger som er samlet inn og hvordan vi behandler opplysningene. I tillegg har alle rett til generell informasjon om når og hvordan vi behandler personopplysninger. Slik generell informasjon finner du i vår personvernerklæring.

Det du har rett til etter personvernregelverket, er innsyn i egne personopplysninger. En personopplysning er en opplysning som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato eller arbeidssted. Er det andre opplysninger du ønsker innsyn i, enten opplysninger om andre enn deg selv eller opplysninger som ikke er personopplysninger, kan du ha rett til innsyn etter offentleglova.

For å få tilgang til personopplysningene må du fylle ut vårt skjema for begjæring om innsyn i personopplysninger. Skjemaet må skrives ut og signeres.

Skjemaet benyttes kun for innsyn i personopplysninger. For begjæring om innsyn i andre opplysninger, ta kontakt med Finnmarkskommisjonens sekretariat.

Skjema for innsyn i personopplysninger (.pdf)
Skjema for innsyn i personopplysninger (.docx)

Skjemaet sendes til Domstoladministrasjonen (DA) som behandler begjæringer om innsyn i personopplysninger på vegne av Finnmarkskommisjonen. Innsynsbegjæringen skal besvares av DA innen én måned.

Domstoladministrasjonen
Postboks 5678 Torgarden
7485 Trondheim

Vi gjør oppmerksom på at sensitive personopplysninger ikke bør sendes på e-post.

Til toppen