Gjeldsordning

Hvis du har alvorlige gjeldsproblemer og er ute av stand til å betale gjelden din, kan du søke om gjeldsordning. 

Når er gjeldsordning aktuelt?

En gjeldsordning tar sikte på at personer med alvorlige gjeldsproblemer skal få kontroll over egen økonomi, og at mest mulig av gjelden blir dekket. På disse sidene kan du lese mer om hvordan man kan få avtale om gjeldsordning og hva en gjeldsordning går ut på.

Hvor søker jeg?

Du kan søke om gjeldsordning hos namsmannen i hjemkommunen din. Namsmannsfunksjonen hører inn under politiet. Hvilket politidistrikt din hjemkommune hører inn under, finner du på www.politi.no

Hva er gjeldsordning?

En avtale om gjeldsordning kan gå ut på følgende:

• Du får utsettelse på å betale hele eller deler av gjelden.
• Kreditorene gir deg helt eller delvis avkall på renter eller omkostninger.
• Hele eller deler av gjelden din blir slettet med en gang eller når gjeldsordningsperioden er slutt.

Gjeldsordning kan oppnås ved frivillig avtale med kreditorene dine, det vil si de du skylder penger. Hvis kreditorene ikke vil inngå en slik avtale, kan domstolen vedta tvungen gjeldsordning.
Det mest vanlige er at du får slettet restgjelden etter en gjeldsordningsperiode på fem år. I denne perioden betaler du til den enkelte kreditor som regel månedliget beløp som bestemmes under gjeldsforhandlingene.

Du må være forberedt på at du må selge formuesgjenstander som hus, hytte, bil og så videre for å oppnå gjeldsordning. Det du skal betale, tilpasses din økonomi og betalingsevne. Du skal altså være i stand til å forsørge deg selv og din familie, samtidig som du betaler ned på gjelden.

Til toppen