Skjema

Diverse skjema
Illustrasjonsfoto av skjema.

På denne siden finner du skjema som skal brukes i møte med domstolen. Disse må enten leveres i domstolen eller sendes med original underskrift.

Skjema eller mal?

Noen av dokumentene er merket "maler". De kan brukes som utgangspunkt for å gi opplysningene domstolen trenger, men er ikke offisielle skjema.

Fri rettshjelp

Skjema for fri rettshjelp  

Arbeidsoppgave og salærfastsetting

Skjema for arbeidsoppgave og salærfastsetting (word)

Dødsfall, arv og skifte

Se informasjon om digital signering

Den som har overtatt et dødsbo til privat skifte kan gi en annen person fullmakt til å gjennomføre oppgjøret. Fullmektig kan være enhver myndig person, men vanligvis utstedes fullmakten til en advokat eller en annen person som fullmaktsgiveren har tillit til (for eksempel søsken eller eget barn).  

  • Fullmakt / Power of Attorney-  bokmål og engelsk parallelltekst (pdf) 
  • Power of Attorney - kun engelsk   (pdf)   

Orientering til arvinger (Justisdepartementets nettsted)

Offenlig skifte: Det finnes ikke noe eget skjema for dette. Send brev til domstolen og be om offentlig skifte.

Vitner og meddommere

Skjema for reiseregning, godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste (word-format)

Rekonstruksjon

Tvangsfullbyrdelse

Se skjema for blant annet varsler om tvangsfullbyrdelse hos namsfogden på politiet.no

Sivile saker og straffesaker

 

Farskapssaker

Stevning farskapssak (mal i word)

Konkurs og oppbud

Skjema for konkurs og oppbud

For selskaper:

For ansatte:

Gjeldsordning

Søknad om gjeldsordning behandles først av namsfogden. Se namsfogdens nettsider.   

Jordskifte

Krav om sak for jordskifteretten (word)  Veiledning til skjema  (PDF)

 

 

 

 

Til toppen