Høyesteretts vestibyle. Løvene er designet av Lars Utne. Kulturthistorisk symboliserer løven makt, mot og myndighet.

Kommende rettsmøter

Mandag 16. desember 2019 kl. 09.00 – 15.00

Strafferett. Om domstolenes prøving av gyldigheten av utvisningsvedtak i straffesaker.

Mandag 16. desember 2019 kl. 09.00 - 14.30

Erstatningsrett. Sivilprosess. Om saksøkte har adgang til å kreve at alle vilkårene for erstatning blir behandlet når saksøker bare har krevet fastsettelsesdom for erstatningsgrunnlag.

Fullstendig berammingsliste

Saksliste

Aktuelt

Ledige utrederstillinger

I juridisk utredningsenhet er det ledig to til tre åremål som utreder. Åremålsperiodens lengde er syv år uten adgang til forlengelse.
Les mer

Advokatveiledning


 

 

 

 

 

Advokatveiledningen

Advokatrettleiinga (nynorsk versjon)

Høyesterett i 2018

Årsrapport 2018
Mobilvennlig versjon

Forretningsstatistikk 2018

Informasjonsbok

Høyesteretts informasjonsbok