Høyesteretts vestibyle. Løvene er designet av Lars Utne. Kulturthistorisk symboliserer løven makt, mot og myndighet.

Kommende rettsmøter

Tirsdag 10. desember 2019

Erstatningsrett. Om skadeerstatningsloven § 4-2 hindrer erstatningskrav mot selgers forsikringsselskap for utgifter som er dekket av boligkjøperforsikringen.

Tirsdag 10. og onsdag 11. desember 2019

Erstatningsrett. Om krav om erstatning etter ugyldig forvaltningsvedtak. Spørsmål om statens ansvar for ulovhjemlet myndighetsutøvelse.

Torsdag 12. desember 2019 - Saken vil gå for lukkede dører

Internasjonal privatrett. Om lovvalg ved søksmål om ektefellebidrag.

Fullstendig berammingsliste

Saksliste

Aktuelt

Fast offentleg forsvarar ved Høgsterett Offentleg søkjarliste

Advokatveiledning

 

 

 

 

 

Advokatveiledningen

Advokatrettleiinga (nynorsk versjon)

Høyesterett i 2018

Årsrapport 2018
Mobilvennlig versjon

Forretningsstatistikk 2018

Informasjonsbok

Høyesteretts informasjonsbok