Dagens saker og saksliste

Tirsdag 23. april 2019 kl. 12.30 - Torsdag 25. april 2019 kl. 09.00 – kl. 11.45 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-145269, sivil sak, anke over dom: Hålogaland lagmannsretts dom 19. juni 2018. Arbeidsrett: Om oppsigelsen av en overstyrmann på et passasjerskip var gyldig. Skipsarbeidsloven § 5-6

Tirsdag 23. april 2019 kl. 12.30 - Torsdag 25. april 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-169674, sivil sak, anke over jordskifteavgjørelse: Agder lagmannsretts jordskifteavgjørelse 31. august 2018. Jordskifterett. Om fordeling av planskapt netto verdiøkning.

Saksliste

Høyesterett i 2018

Årsrapport 2018

 

 

 

 

 

Mobilvennlig versjon

Forretningsstatistikk 2018

Informasjonsbok

Høyesteretts informasjonsbok

Engelske oversettelser

Avgjørelser oversatt til engelsk