Kommende rettsmøter

Torsdag 13. august 2020

Strafferett. Om forståelsen av uttrykket "alvorlig" omsorgsunndragelse i straffeloven § 261.

Tirsdag 18. august 2020

Strafferett. Om sykling i kollektivfelt på E18 innebar en unødig forstyrrelse av trafikken etter vegtrafikkloven.

Tirsdag 18. og onsdag 19. august

Barnevern. Om omsorgsovertakelse og samvær, særlig om betydningen av tilknytning til fosterhjem. SAKEN VIL GÅ FOR LUKKEDE DØRER

Nyheter

Til toppen