Kommende rettsmøter

Mandag 1. mars 2021

Sivilprosess. Anke over kjennelse som avviser Nei til EUs søksmål fra domstolene. FJERNMØTE. VOTERING

Onsdag 3. mars 2021

Arbeidsrett. Om oppsigelse i prøvetid begrunnet i opplysningssvikt ved ansettelsen. FJERNMØTE

Fredag 5. mars

Straffutmåling. Narkotikaprogram med domstolskontroll. FJERNMØTE

Nyheter

Til toppen