Høyesteretts vestibyle. Løvene er designet av Lars Utne. Kulturthistorisk symboliserer løven makt, mot og myndighet.

Kommende rettsmøter

Tirsdag 17. og onsdag 18. september 2019

Arbeidsrett. Om etterbetaling og den tariffrettslige passivitetslæren for de alminnelige domstolene.

Tirsdag 17. og onsdag 18. september 2019

Internasjonal privatrett. Om lovvalg ved kjøp av fast eiendom i utlandet.

Torsdag 19. september 2019

Strafferett. Om bruk av samfunnsstraff ved grovt underslag.

Torsdag 19. og fredag 20. september 2019

Strafferett. Om det er fremsatt trusler mot en stortingsrepresentant. Straffeloven 2005 § 115 og § 263.

Fullstendig berammingsliste

Saksliste

Aktuelt

Kurs for advokater 14. oktober 2019

Høyesterettsdommerne Bergljot Webster og Per Erik Bergsjø holder kurs i saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett. Les mer

Høyesterett på Instagram

Nå kan du følge Høyesterett på Instagram (@norges_hoyesterett).

Det er sentralt for Høyesterett å bidra til åpenhet og innsyn i Høyesteretts virksomhet. Høyesterett utvider nå informasjonstilbudet og lanserer – som en av de første høyesterettene i Europa – en Instagram-konto. Les mer

Revidert versjon av Advokatveiledningen


 

 

 

 

 


Høyesterett publiserte 20. juni 2019 en større revisjon av Advokatveiledningen. Les mer

Høyesterett i 2018

Årsrapport 2018
Mobilvennlig versjon

Forretningsstatistikk 2018

Informasjonsbok

Høyesteretts informasjonsbok

I Høyesteretts informasjonsbok kan du lese om Høyesteretts rolle og virksomhet, domstolens historiske bakgrunn og Høyesteretts Hus. Første utgave av boken kom i 1996.

Engelske oversettelser

Avgjørelser oversatt til engelsk