Nyheter

Høyesterett utsetter muntlige ankeforhandlinger

Høyesterettsjustitiarius har som følge av situasjonen med spredning av koronavirus og de tiltak som er iverksatt av myndighetene for å begrense smittespredning, besluttet å utsette alle muntlige ankeforhandlinger i Høyesterett fra og med fredag 13. mars og til og med torsdag 26. mars 2020. Denne perioden kan bli forlenget. Ankeforhandlinger i saker der utsettelse ikke er forsvarlig, vil likevel bli gjennomført. Prosessfullmektigene i de sakene som nå utsettes blir kontaktet.

Les hele saken
Til toppen