Kommende rettsmøter

Torsdag 2. og fredag 3. desember

Strafferett. Om pådømmelse av resttid etter prøveløslatelse på grunn av straffbare forhold begått før prøveløslatelsen. Straffegjennomføringsloven § 45.

Tirsdag 7. desember

Forvaltningsrett. Trygderett. Om dekning av sakskostnader ved omgjøring av forvaltningsvedtak.

Tirsdag 7. og 8. desember

Forvaltningsrett. Om tilbakebetaling av produksjonstilskudd i jordbruket. Spørsmål om foreldelse og omgjøringsadgang.

Torsdag 9. desember

Arbeidsrett. Om søksmålsfristens utgangspunkt ved virksomhetsoverdragelse.

Fredag 10. desember

Strafferett. Om straffutmåling for misbruk av offentlig støtteordning knyttet til covid-19-pandemien.

Nyheter

Til toppen