Høyesteretts vestibyle. Løvene er designet av Lars Utne. Kulturthistorisk symboliserer løven makt, mot og myndighet.

Kommende rettsmøter

Fullstendig berammingsliste

Saksliste

Aktuelt

Fast offentleg forsvarar ved Høgsterett Offentleg søkjarliste

Sekretær i Administrativ eining
Det er ei ledig fast stilling som sekretær i Administrativ eining.

Sekretæren skal i hovudsak yte administrativ støtte til direktøren, dommarane og leiinga elles i Høyesterett. Sekretæren skal òg samarbeide tett med sekretæren for justitiarius.
Les meir

Advokatveiledning

 

 

 

 

 

Advokatveiledningen

Advokatrettleiinga (nynorsk versjon)

Høyesterett i 2018

Årsrapport 2018
Mobilvennlig versjon

Forretningsstatistikk 2018

Informasjonsbok

Høyesteretts informasjonsbok