Dagens saker og saksliste

Saksliste

Høyesterett i storkammer

Høyesterett i storkammer behandlet 9. - 11. april 2018 kl. 09.00 ankesak om regulering av festeavgift.

Saken reiser spørsmål om tomtefestelovens forhold til vernet om eiendom i Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Parter i saken er Nannestad kommune mot Rådyrvegen borettslag. Sak nr. 2017/1693, sivil sak, anke over overskjønn.

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13.

Tidspunkt for domsavsigelse vil bli publisert her så snart dette er klart.

Les mer om storkammersaken 9. april 2018

Høyesterett for første gang i storkammer 2008

Høyesterett første gang i storkammer, 2008 Foto: Høyesterett

Høyesterett i 2017

I 2017 mottok Høyesterett 2141 anker. 800 av disse var anker over dom, og Høyesteretts ankeutvalg ga i 114 av disse ankene over dom, samtykke til muntlig behandling i avdeling med fem dommere.
Høyesteretts årsmelding for 2017
Mobilvennlig versjon

Engelske oversettelser av avgjørelser

Enkelte av Høyesteretts avgjørelser oversettes til engelsk.
På Høyesteretts engelskspråklige Twitterkonto får du lenker til utvalgte dommer som er oversatt.

Følg oss på @supremecourt_no
Avgjørelser oversatt til engelsk

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.