Høyesteretts vestibyle. Løvene er designet av Lars Utne. Kulturthistorisk symboliserer løven makt, mot og myndighet.
Høyesteretts vestibyle Foto: Sturlason

Dagens saker

Saksliste

Revidert versjon av Advokatveiledningen

 

 

 

 

 Høyesterett publiserte 20. juni 2019 en større revisjon av Advokatveiledningen. 
Les mer om revidert versjon av Advokatveiledningen

Raskere publisering

Nye rutiner i Høyesterett skal sikre raskere publisering av dommer og lettere tilgang til sluttinnlegg.

Det er et sentral mål for Høyesterett å være en åpen domstol. Høyesterett endrer derfor nå rutiner for å legge forholdene enda bedre til rette for rask tilgang til Høyesteretts dommer, og for å gi bedre informasjon om sakene i forkant av ankeforhandling.
Les mer om raskere publisering 

Høyesterett i 2018

Årsrapport 2018
Mobilvennlig versjon

Forretningsstatistikk 2018

Informasjonsbok

Høyesteretts informasjonsbok

I Høyesteretts informasjonsbok kan du lese om Høyesteretts rolle og virksomhet, domstolens historiske bakgrunn og Høyesteretts Hus. Første utgave av boken kom i 1996.

Engelske oversettelser

Avgjørelser oversatt til engelsk