Dagens saker og saksliste

Saksliste

Ledig embete som direktør

Embetet som direktør i Høyesterett blir ledig fra 1. september 2019. 

Direktøren leder Høyesteretts juridiske og administrative støtteapparat og har det overordnede ansvaret for blant annet økonomiforvaltning, organisasjonsutvikling, organisering av saksavvikling generelt og personalforvaltning.
Les hele annonsen her 

Ledig stilling som protokollsekretær

For jurist er det ledig stilling som protokollsekretær.

Protokollsekretærene arbeider for Høyesteretts dommere i forbindelse med Høyesteretts rettsforhandlinger.
Les hele annonsen her

Plenum/Storkammer

Høyesterett besluttet 3. mai 2019 å overføre behandlingen av sak om gyldigheten av vedtak om bortvisning på grunn av manglende oppholdsrett i Norge til forsterket rett.
Les mer om overføringen til forsterket rett

Høyesterett i 2018

Årsrapport 2018
Mobilvennlig versjon

Forretningsstatistikk 2018

Informasjonsbok

Høyesteretts informasjonsbok

I Høyesteretts informasjonsbok kan du lese om Høyesteretts rolle og virksomhet, domstolens historiske bakgrunn og Høyesteretts Hus. Første utgave av boken kom i 1996.

Advokatveiledning

Høyesterett har utarbeidet en veiledning for advokater. Formålet med veiledningen er å gi advokatene et best mulig grunnlag for å oppfylle de krav som forventes. Veiledningen gir svar på mange praktiske spørsmål om anke, anketilsvar, sakforberedelse og prosedyre for Høyesterett.

Engelske oversettelser

Avgjørelser oversatt til engelsk