Innstillinger og konstitusjoner

Innstillingsrådet gir innstillinger til alle faste dommer- og domstollederstillinger i Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene og jordskifterettene.

 Innstillingsrådet gir videre innstilling eller gjør beslutninger ved de fleste dommerkonstitusjoner. Innstillingene gis til Kongen i statsråd, som foretar utnevningene. Innstillingene går fram av protokoller signert i møtene.

 

Til toppen