2019

 


Protokoll fra møte 16. september 2019

Protokoll fra møte 19. juni 2019

Protokoll fra møte 20. mai 2019

Protokoll fra møte 29. april 2019

Protokoll fra møte 25. mars 2019

Protokoll fra møte 18. februar 2019 

Protokoll fra møte 21. januar 2019


Konstitusjoner fra siste møte:

Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett, konstitusjon i 1 år som tingrettsdommer

  • Advokat Marit Wenda Kjørsvik

Som reserve: Konstituert tingrettsdommer Bergny Helene Cammermeyer Ofstad

Øst-Finnmark tingrett, konstitusjon i seks måneder som tingrettsdommer

  • Advokat Lene Sandberg

som reserve: Politiadvokat 2 Heidi Gutterud Neumann

Frostating lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer

  • Pensjonert lagdommer Knut Røstum fra 01.11.19 til og med 31.08.20
  • Pensjonert tingrettsdommer Leif Holm fra 17.09.19 til og med 31.08.20

Hålogaland lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer:

  • Pensjonert førstelagmannn Arild Oskar Eidesen fra 01.11.19 til og med 31.10.20
  • Pensjonert tingrettsdommer Leif Holm 01.11.19 til og med 31.08.20
  • Pensjonert lagdommer Dag Anton Minsaas fra 01.11.19 til og med 31.10.20

Borgarting lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer:

  • Tingrettsdommer Oddmund Svarteberg fra 01.11.2019 til og med 31.10.2020

Agder lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer

  • Pensjonert lagdommer Birger A. Stedal fra 01.12.19 til og med 30.11.20
  • Pensjonert lagdommer Ivar Danielsen fra 01.12.19 til og med 31.07.20