2019

Protokoll fra møte 21. oktober 2019

Protokoll fra møte 16. september 2019

Protokoll fra møte 19. juni 2019

Protokoll fra møte 20. mai 2019

Protokoll fra møte 29. april 2019

Protokoll fra møte 25. mars 2019

Protokoll fra møte 18. februar 2019 

Protokoll fra møte 21. januar 2019


Konstitusjoner fra siste møte:

Nord-Trøndelag jordskifterett, konstitusjon som jordskifterettsleder i 1 år med mulighet til forlengelse

  • Jordskifterettsleder Oda Buhaug fra 01.11.2019 til og med 31.10.2020


Hålogaland lagmannsrett
, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer:

  • Pensjonert sorenskriver Knut Almaas fra 01.12.2019 til og med 30.11.2020

Gulating lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer

  • Pensjonert lagdommer Birger A. Stedal fra 01.12.2019 til og med 30.11.2020
  • Lagdommer Bjørn Lillebergen fra 01.11.2019 til og med 31.10.2020