2020

Protokoll fra møte 20.01.2020

Protokoll fra møte 24.02.2020

Protokoll fra møte 23.03.2020

Protokoll fra møte 27.04.2020

Protokoll fra møte 30.04.2020

Protokoll fra møte 25.05.2020

 

Konstitusjoner foretatt i siste møte:

* Øvre Telemark jordskifterett, konstitusjon som jordskifterettsleder i seks måneder m/mulighet til forlengelse

Jordskiftedommer Gunnar Bjerke Osen

som reserve: Gruppeleder Anund Grane

* Hålogaland lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer

Pensjonert sorenskriver Einar Thomesen fra 01.08.2020 til og med 31.07.2021

 

Til toppen