2020

Protokoll fra møte 20.01.2020

Protokoll fra møte 24.02.2020

Protokoll fra møte 23.03.2020

Protokoll fra møte 27.04.2020

Protokoll fra møte 30.04.2020

Protokoll fra møte 25.05.2020

Protokoll fra møte 19.06.2020

Protokoll fra møte 16.09.2020

 

Konstitusjoner foretatt i siste møte:

* Hedmarken tingrett, konstitusjon i åtte måneder som tingrettsdommer
     Advokat Emil Torneberg Algaard

Som reserve
     Lovrådgiver Kaja Midtbø Stadshaug

* Aust-Agder tingrett, konstitusjon i seks måneder (med mulighet til forlengelse) som tingrettsdommer
     Advokat Ingvild Nordrum Maberg

 Som reserve
     Seniorrådgiver Aksel Sørby

* Øvre Romerike tingrett og Nedre Romerike tingrett, konstitusjon i 12 måneder som tingrettsdommer
     Førstestatsadvokat Hans Christian Koss
Som reserve
     Tingrettsdommer Marius Sandvig

* Nord-Trøndelag jordskifterett, konstitusjon i 12 måneder (med mulighet til forlengelse) som jordskifterettsleder
     Jordskifterettsleder Oda Buhaug

* Sunnhordland tingrett, konstitusjon som tingrettsdommer fra 01.10.2020 til og med 30.09.2022
   * Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes
   * Tingrettsdommer Per Annstein Aarvik
   * Tingrettsdommer Arne Vikse
   * Tingrettsdommer Helga Hågenvik
   * Tingrettsdommer Leif Egil Hofstad
   * Tingrettsdommer Signe Lundegård

* Borgarting lagmannsrett, konstitusjon i 12 måneder som ekstraordinær lagdommer
    Pensjonert lagdommer Mary-Ann Foss Hedlund

* Gulating lagmannsrett, konstitusjon i ni måneder som ekstraordinær lagdommer
    Pensjonert pensjonert sorenskriver Gunnar Steintveit

* Frostating lagmannsrett, konstitusjon i 12 måneder som ekstraordinær lagdommer
    Pensjonert lagdommer Sverre Erik Jebens

Til toppen