2020

Protokoll fra møte 20.01.2020

 

Konstitusjoner foretatt i siste møte:

Hålogaland lagmannsrett, konstitusjon som lagdommer i inntil ett år :
* advokat Erik Eldjarn

som reserve: kst. sorenskriver Kåre Skognes

Valdres tingrett, konstitusjon som sorenskriver i seks måneder med mulighet til forlengelse:
* tingrettsdommer Ingulf Nordahl

som reserve: advokat Åge Gustad

Agder lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer i ett år:
* Pensjonert tingrettsdommer Geir Thowsen Tonning fra 1. februar 2020 til og med 31. januar 2021

Borgarting lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer i ett år:
* Pensjonert lagdommer Thore Rønning fra 1. februar 2020 til og med 31. januar 2021

Frostating lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer i ett år:
* Pensjonert lagmann Gunnar Greger Hagen fra 1. februar 2020 til og med 31. januar 2021

Gulating lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer i ett år:
* Pensjonert tingrettsdommer Arne Solberg fra 1. februar 2020 til og med 31. januar 2021
* Pensjonert tingrettsdommer Geir Thowsen Tonning fra 1. februar 2020 til og med 31. januar 2021
* Pensjonert lagdommer Rannveig Sjøvoll fra 1. februar 2020 til og med 31. januar 2021
* Pensjonert assisterende fylkesmann Rune Fjell fra 1. mars 2020 til og med 28. februar 2021

 

Til toppen