2020

Protokoll fra møte 17.11.2020

Protokoller fra møte 02.11.2020

Protokoller fra møte 19.10.2020

Protokoll fra møte 20.01.2020

Protokoll fra møte 24.02.2020

Protokoll fra møte 23.03.2020

Protokoll fra møte 27.04.2020

Protokoll fra møte 30.04.2020

Protokoll fra møte 25.05.2020

Protokoll fra møte 19.06.2020

Protokoll fra møte 16.09.2020

 

Konstitusjoner foretatt i siste møte:

* Oslo tingrett, tre konstitusjoner i 12 måneder som tingrettsdommer 

   Nr. 1: Advokat Jon Sverdrup Efjestad
   Nr. 2: Seniorrådgiver Martin Eiebakke
   Nr. 3: Fylkesnemndsleder Camilla Berg-Hansen

Som reserver:
   Reserve nr. 1: Lovrådgiver Kaja Midtbø Stadshaug
   Reserve nr. 2: Fylkesnemndsleder Lola Magnussen

* Gulating lagmannsrett, konstitusjoner som ekstraordinær lagdommer
   Pensjonert lagdommer Bjørn Lillebergen fra 01.12.2020 til og med 31.10.2021
    

Til toppen