2021

Prokoll fra møte 18. februar 2021

Protokoll fra møte 25. januar 2021

 

 

Konstitusjoner foretatt i siste møte:

Vestfold tingrett, to konstitusjoner som tingrettsdommer i 12 måneder

Nr. 1: Konstituert tingrettsdommer Torbjørn Hagerup Nagelhus
Nr. 2: Senioradvokat Emil Torneberg Algaard

Som reserver:
Nr. 3: Advokat Hans Nikolai Førde
Nr. 4: Advokat Audun Samnøen

 

Nord-Gudbrandsdal tingrett og Sør-Gudbrandsdal tingrett / Vestre Innlandet tingrett, konstitusjon som tingrettsdommer i fire måneder

Dommerfullmektig Ashan Mohammad Rashid fra 1. mai 2021 til og med 31. august 2021.

 

Hålogaland lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer i 12 måneder

Pensjonert lagdommer Synnøve Ellinor Nordnes fra 1. april 2021 til og med 31.mars 2022

 

Til toppen