2021

Protokoller fra møte 21. juni 2021

Protokoller fra møte 26. mai 2021

Protokoll fra møte 26. april 2021

Protokoll fra møte 13. april 2021

Protookoller fra møte 26. mars 2021

Protokoller fra møte 22. mars 2021

Prokoll fra møte 18. februar 2021

Protokoll fra møte 25. januar 2021

 

 

Konstitusjoner foretatt i siste møte:

Søndre Østfold tingrett, konstitusjon som tingrettsdommer i 12 måneder

Kst. tingrettsdommer Janne Jordbakke

som reserver:
nr. 1: Dommerfullmektig Martin Jonassen
nr. 2: Advokat Sølve Robstad

Frostating lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer

* Lagdommer Randi Grøndalent fra 1. august 2021 til og med 31. juli 2022.

Til toppen