2021

Protokoller fra møte 18. oktober 2021

Protokoller fra møte 13. september 2021

Protokoller fra møte 21. juni 2021

Protokoller fra møte 26. mai 2021

Protokoll fra møte 26. april 2021

Protokoll fra møte 13. april 2021

Protookoller fra møte 26. mars 2021

Protokoller fra møte 22. mars 2021

Prokoll fra møte 18. februar 2021

Protokoll fra møte 25. januar 2021

 

 

Konstitusjoner foretatt i siste møte:

Borgarting lagmannsrett, konstitusjon i tre måneder som lagdommer
* Advokat Marius Stub fra 1. mars 2022 til og med 31. mai 2022.

Agder lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer
* Tingrettsdommer Randi Carlstedt fra 1. januar 2022 til og med 31. desember 2022.

Borgarting lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer
* Tingrettsdommer Randi Carlstedt fra 1. januar 2022 til og med 31. desember 2022.

Eidsivating lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer
* Lagdommer Fritz Borgenholt fra 1. desember 2021 til og med 30. november 2022.

Frostating lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer
* Pensjonert lagdommer Arve Rosvold Alver fra 1 januar 2022 til og med 31. desember 2022.
* Pensjonert lagdommer Sverre Erik Jebens fra 1 november 2021 til og med 30. september 2022.

Til toppen