2021

Protokoll fra møte 26. april 2021

Protokoll fra møte 13. april 2021

Protookoller fra møte 26. mars 2021

Protokoller fra møte 22. mars 2021

Prokoll fra møte 18. februar 2021

Protokoll fra møte 25. januar 2021

 

 

Konstitusjoner foretatt i siste møte:

Nord-Troms og Senja tingrett, Tromsø rettssted, to konstitusjoner som tingrettsdommer hhv. 12 mnd og 6 mnd m/mulighet til forlengelse:

Nr. 1: Kst. tingrettsdommer Sigrid Nysted
nr. 2: Kst. tingrettsdommer Magnus Hovind Rognhaug

Som reserver:
Nr 1: Kst. lagdommer Leif Olav Haugen
nr. 2: Politiadvokat Christian Hanssen

Agder lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinære lagdommere

* Lagdommer Anders Bahr fra 2. juli 2021 til og med 1. juli 2022
* Sorenskriver Dag Ragnar Carlstedt fra 1. september 2021 til og med 3. august 2022
* Lagdommer Karl-Einar Knudsen fra 2. september 2021 til og med 1. september 2022

Borgarting lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer

* Leder/dommer Jabob Wahl fra 16. august 2021 til og med 15. august 2022

Hålogaland lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer

* Sorenskriver Kirsti Ramberg fra 1. august 2021 til og med 31. juli 2022

Til toppen