2017

Innstillinger og konstitusjoner 2017


Protokoller fra møte 20.-21.11.17

Protokoller fra møte 23.10.17

Protokoll fra møte 18.09.17

Protokoller fra møte 30.06.17

Protokoller fra møte 22.05.17

Protokoll fra møte 24.04.17

Protokoll fra møte 20.03.17

Protokoller fra møte 20.02.17

Protokoll 16.02.17

Protokoller fra møte 23.01.17 

 

Konstitusjoner foretatt i siste møte:

Frostating lagmannsrett
 konstitusjon som lagmann 

* kst. lagmann Hilde Vibeke Enger fra 01.12.2017 til og med 31.05.2017


Ekstraordinære lagdommere

Hålogaland lagmannsrett
* Pensjonert sorenskriver Harald Jølle fra 01.01.2018 til og med 31.03.2018

Borgarting
 lagmannsrett: 
* Pensjonert lagdommer Ragnar Vik fra 01.12.2017 til og med 31.10.2018.

Frostating lagmannsrett
* Pensjonert førstelagmann Aage Rundberget 23.01.201 til og med 22.01.2019.
* Pensjonert lagmann Gunnar Greger Hagen fra 01.02.2018 til og med 31.01.2019.
* Pensjonert lagdommer Hans O. Kveli fra 01.01.2018 til og med 31.05.2018.Til toppen