2018

Innstillinger og konstitusjoner 2018


Protokoll fra møte 19.-20.11.18

Protokoll fra møte 22.10.18
På grunn av den økonomiske situasjonen er det i etterkant av Innstillingsrådets møte blitt trukket en stilling i Oslo tingrett (fra 5 til 4).
Grunnet at det helt nylig ble ledig ytterligere et embete i Borgarting lagmannsrett, er det 12. november 2018 besluttet at et fjerde embete i domstolen skal omfattes av innstillingen (fra 3 til 4 embeter).

Protokoll fra møte 01.10.18

Protokoll fra møte 17.09.18

Protokoll fra møte 18.06.18

Protokoller fra møte 14.05.18

Protokoll fra møte 17.04.18

Protokoll fra møte 19.03.18

Protokoll fra Setteinnstillingsrådets møte 12.03.18

Protokoll fra møte 19.02.18

Protokoll fra møte 22.01.18

 

Konstitusjoner foretatt i siste møte:

Gjøvik tingrett,
konstitusjon som tingrettsdommer (6 mnd fra 01.03.19 m/mulighet til forlengelse i 6 mnd):
* Kst. tingrettsdommer Britt Eren Meling
  Reserve: Liv Shelby

Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett, konstitusjon som tingrettsdommer i ett år:
* Kst. tingrettsdommer Marit Wenda Kjørsvik
  Reserve: Lars Magnus Bergh

Øst-Finnmark tingrett konstitusjon som sorenskriver og tingrettsdommer:
* Kst sorenskriver Kåre Skognes fra 01.02.19 til 30.05.19
* Kst. tingrettsdommer Bergny Helene Ofstad Karlsen fra 20.02.19 til 19.08.19

Hålogaland lagmannsrett, konstitusjon som 40 % lagmann:
* Lagdommer Kari Mjølhus fra 01.02.19 til 31.12.19

Borgarting lagmannsrett, konstitusjoner som ekstraordinær lagdommer i ett år:
* Lagdommer Bjørn Engstrøm fra 01.02.19 til 31.01.20
* Pensjonert tingrettsdommer Jens Sveinung Wegner fra 01.02.19 til 31.01.20
* Lagdommer Thore Rønning fra 01.02.19 til 31.01.20

Gulating lagmannsrett, konstitusjoner som ekstraordinær lagdommer i ett år:
* Lagdommer Rannveig Sjøvoll fra 01.02.19 til 31.01.20
* Pensjonert statsadvokat Walter Wangberg fra 01.01.19 til 31.12.19

Frostating lagmannsrett, konstitusjoner som ekstraordinær lagdommer i ett år
* Pensjonert førstelagmann Aage Rundberget fra 23.01.19 til 22.01.20
* Pensjonert lagmann Gunnar Greger Hagen fra 01.02.19 til 31.01.20

 

 

Til toppen