2019

Protokoll fra møte 18.-19. november 2019

Protokoll fra møte 21. oktober 2019

Protokoll fra møte 16. september 2019

Protokoll fra møte 19. juni 2019

Protokoll fra møte 20. mai 2019

Protokoll fra møte 29. april 2019

Protokoll fra møte 25. mars 2019

Protokoll fra møte 18. februar 2019 

Protokoll fra møte 21. januar 2019


Konstitusjoner fra siste møte:

Øst-Finnmark tingrett, konstitusjon som sorenskriver i 6 måneder med mulighet til forlengelse

  • Kst. sorenskriver Kåre Skognes fra 01.01.2020 til og med 30.06.2020

Borgarting lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer

  • Pensjonert lagdommer Anne Marie Magnus fra 01.01.2020 til og med 31.12.2020
  • Pensjonert lagdommer Bjørn Engstrøm fra 01.02.2020 til og med 31.01.2020
  • Pensjonert lagdommer Dag Anton Minsaas fra 01.01.2020 til og med 31.12.2020
  • Pensjonert advokat Harald Svenneby fra 01.01.2020 til og med 31.12.2020
  • Pensjonert tingrettsdommer Jens Sveinung Wegner fra 01.02.2020 til og med 31.01.2021
Til toppen