Ledige stillinger

Foto:Berit Roald / NTB

Innstillingsrådet (IR) har i møte 23. mars besluttet at aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju til de ledige embetene som er kunngjort, men alle intervju vil bli gjennomført som videokonferanse.

Denne beslutningen er tatt av hensyn til Innstillingsrådets medlemmer, Domstoladministrasjonens ansatte, de aktuelle domstollederne og kandidatene. Beslutningen er også i samsvar med Folkehelseinstituttets klare oppfordring om å redusere reisevirksomheten til et minimum.

Norges Høyesterett. Embete som dommer. Søknadsfrist 20.04.21.

Telemark tingrett. Embete som domstolleiar. Søknadsfrist 20.04.21.

Frostating lagmannsrett. Embete som lagdommer. Søknadsfrist 19.04.21.

Telemark jordskifterett. Embete som jordskiftedommar. Søknadsfrist 03.05.21.

Vestre Viken jordskifterett. Embete som jordskifterettsleder (domstolleder) - fornyet kunngjøring. Søknadsfrist 03.05.21.

Møre og Romsdal jordskifterett. Embete som jordskiftedommar. Søknadsfrist 03.05.21.

Til toppen