Ledige stillinger

Innstillingsrådet (IR) har i møte 23. mars besluttet at aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju til de ledige embetene som er kunngjort, men alle intervju vil bli gjennomført som videokonferanse.

Denne beslutningen er tatt av hensyn til Innstillingsrådets medlemmer, Domstoladministrasjonens ansatte, de aktuelle domstollederne og kandidatene. Beslutningen er også i samsvar med Folkehelseinstituttets klare oppfordring om å redusere reisevirksomheten til et minimum.

Sunnmøre jordskifterett, Romsdal jordskifterett og Nordmøre jordskifterett. Et embete som jordskiftedommer. Søknadsfrist 28.09.20.

Oslo tingrett. Tre embeter og tre konstitusjoner som tingrettsdommer. Søkn.frist 11.10.20

Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett. Konstitusjon som tingrettsdommer. Søkn.frist 11.10.20

Bergen tingrett. Embete som tingrettsdommar. Søkn.frist 13.10.20

Romsdal tingrett. Embete som tingrettsdommar. Søkn.frist 13.10.20

Til toppen