Ledige stillinger

Foto: Berit Roald / NTB

Innstillingsrådet (IR) har i møte 23. mars besluttet at aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju til de ledige embetene som er kunngjort, men alle intervju vil bli gjennomført som videokonferanse.

Denne beslutningen er tatt av hensyn til Innstillingsrådets medlemmer, Domstoladministrasjonens ansatte, de aktuelle domstollederne og kandidatene. Beslutningen er også i samsvar med Folkehelseinstituttets klare oppfordring om å redusere reisevirksomheten til et minimum.

 

Midtre Hålogaland tingrett. To embeter som tingrettsdommer. Søkn.frist 07.12.21

Eidsivating lagmannsrett. Embete som lagmann. Søkn.frist 15.12.21.

Vestre Innlandet tingrett. Embete som tingrettsdommar. Søkn.frist 15.12.21.

Telemark tingrett. Embete som tingrettsdommar. Søkn.frist 15.12.21.

Follo og Nordre Østfold tingrett. Embete som tingrettsdommer. Søkn.frist 17.12.21.

 

Til toppen