Ledige stillinger

Foto: Berit Roald / NTB

Innstillingsrådet (IR) har i møte 23. mars besluttet at aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju til de ledige embetene som er kunngjort, men alle intervju vil bli gjennomført som videokonferanse.

Denne beslutningen er tatt av hensyn til Innstillingsrådets medlemmer, Domstoladministrasjonens ansatte, de aktuelle domstollederne og kandidatene. Beslutningen er også i samsvar med Folkehelseinstituttets klare oppfordring om å redusere reisevirksomheten til et minimum.

 

Nord-Troms jordskifterett. Embete som jordskiftedommer. Søknadsfrist 14.01.21

Lofoten og Vesterålen jordskifterett. Embete som jordskifterettsleder. Søknadsfrist 21.01.21

Møre og Romsdal jordskifterett. Embete som jordskifterettsleiar. Søknadsfrist 21.01.21

Oslo og Østre Viken jordskifterett. Embete som jordskifterettsleder. Søknadsfrist 21.01.21

Sogn og Fjordane jordskifterett. Embete som jordskifterettsleiar. Søknadsfrist 21.01.21

Telemark jordskifterett. Embete som jordskifterettsleiar. Søknadsfrist 21.01.21

Østre Innlandet jordskifterett. Embete som jordskifterettsleder. Søknadsfrist 21.01.21

Drammen tingrett. Embete som tingrettsdommer. Søknadsfrist 14.01.21

Agder jordskifterett. Domstolleder. Søknadsfrist 07.02.21

Til toppen