Ledige stillinger

Foto: Berit Roald / NTB

Innstillingsrådet (IR) har i møte 23. mars besluttet at aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju til de ledige embetene som er kunngjort, men alle intervju vil bli gjennomført som videokonferanse.

Denne beslutningen er tatt av hensyn til Innstillingsrådets medlemmer, Domstoladministrasjonens ansatte, de aktuelle domstollederne og kandidatene. Beslutningen er også i samsvar med Folkehelseinstituttets klare oppfordring om å redusere reisevirksomheten til et minimum.

Eidsivating lagmannsrett. To embeter som lagdommer. Søkn.frist 11.08.2021.

Trøndelag tingrett. Embete som tingrettsdommer.  Søkn.frist 11.08.2021.

Ofoten og Sør-Troms jordskifterett. Embete som jordskiftedommer. Søkn.frist 16.08.2021.

Til toppen