Ledige stillinger

Foto: Berit Roald / NTB

Innstillingsrådet (IR) har i møte 23. mars besluttet at aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju til de ledige embetene som er kunngjort, men alle intervju vil bli gjennomført som videokonferanse.

Denne beslutningen er tatt av hensyn til Innstillingsrådets medlemmer, Domstoladministrasjonens ansatte, de aktuelle domstollederne og kandidatene. Beslutningen er også i samsvar med Folkehelseinstituttets klare oppfordring om å redusere reisevirksomheten til et minimum.

 

Eidsivating lagmannsrett. To embeter som lagdommer. Søkn.frist 15.09.21.

Møre og Romsdal tingrett. Embete som tingrettsdommar. Søkn.frist 15.09.21.

Telemark tingrett. Embete som nestleiar. Søkn.frist 15.09.21.

Ringerike, Asker og Bærum tingrett. Embete som tingrettsdommer. Søkn.frist 15.09.21.

Oslo og Østre Viken jordskifterett. Embete som nestleder. Søkn.frist 15.09.21.

Vestre Innlandet tingrett. Embete som nestleiar. Søkn.frist 15.09.21.

Agder tingrett. Embete som nestleder. Søkn.frist 15.09.21.

Follo og Nordre Østfold tingrett. Embete som nestleder. Søkn.frist 06.10.21.

Helgeland tingrett. Embete som nestleder. Søkn.frist 06.10.21.

Salten og Lofoten tingrett. Embete som tingrettsdommer. Søkn.frist 06.10.21.

Agder lagmannsrett. Embete som lagdommer. Søkn.frist 06.10.21.

Haugaland og Sunnhordland tingrett. Embete som tingrettsdommer. Søkn.frist 06.10.21.

Østre Innlandet tingrett. Embete som tingrettsdommer. Søkn.frist 06.10.21.

Vestre Innlandet jordskifterett. Embete som jordskiftedommar. Søkn.frist 06.10.21.

Telemark jordskifterett. Embete som jordskiftedommar. Søkn.frist 06.10.21.

Til toppen