Søkerlister


Agder lagmannsrett. Tre embeter som lagdommer

Eidsivating lagmannsrett. Konstitusjon som lagdommer.

Inntrøndelag tingrett. Konstitusjon som tingrettsdommer.

Kristiansand tingrett. Et embete og en konstitusjon som tingrettsdommer.

Frostating lagmannsrett. Et embete og en konstitusjon som lagdommer.

Hålogaland lagmannsrett. Konstitusjon som lagdommer

Øvre Romerike tingrett og Nedre Romerike tingrett. Embete og konstitusjon som tingrettsdommer.

Borgarting lagmannsrett. Lagmann, to lagdommere og tre konstitusjoner som lagdommer.

Asker og Bærum tingrett. Konstitusjon som tingrettsdommer.

Nedre Telemark tingrett. Konstitusjon som tingrettsdommer

Nord-Troms jordskifterett. Embete som jordskifterettsleder.

Stavanger tingrett. Konstitusjon som tingrettsdommer

Vestfold tingrett. To konstitusjoner dsom tingrettsdommer

Bergen tingrett. To konstitusjoner som tingrettsdommer

Gulating lagmannsrett. Eit embete og to konstitusjonar som lagdommar.

Borgarting lagmannsrett. Fire konstitusjoner som lagdommer.

Sunnmøre jordskifterett, Romsdal jordskifterett og Nordmøre jordskifterett. Et embete som jordskiftedommer.

Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett. Konstitusjon som tingrettsdommer.

Oslo tingrett.Tre embeter og tre konstitusjoner som tingrettsdommer.

Bergen tingrett. Embete som tingrettsdommar.

Romsdal tingrett. Embete som tingrettsdommar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen