Søkerlister


Nord-Troms jordskifterett. Embete som jordskiftedommer.

Lofoten og Vesterålen jordskifterett. Embete som domstolleder.

Sogn og Fjordane jordskifterett. Embete som domstolleder.

Agder jordskifterett. Embete som domstolleder.

Buskerud tingrett. Embete som domstolleder.

Midtre Hålogaland tingrett. Embete som domstolleder.

Romerike og Glåmdal tingrett. Embete som domstolleder.

Telemark tingrett. Embete som domstolleder.

Østre Innlandet tingrett. Embete som domstolleder.

Vestre Innlandet tingrett. Embete som domstilleiar.

Hordaland tingrett. Embete som domstolleiar.

Agder tingrett. Embete som domstolleder.

Møre og Romsdal tingrett. Embete som domstolleiar.

Søndre Østfold tingrett. Embete som domstolleder.

Sør-Rogaland tingrett. Embete som domstolleder.

Oslo tingrett. Embete som domstolleder.

Salten jordskifterett. Embete som jordskiftedommer.

Valdres jordskifterett. Embete som jordskiftedommer.

Sunnmøre tingrett/Møre og Romsdal tingrett. Konstitusjon som tingrettsdommar.

Follo tingrett/Follo og Nordre Østfold tingrett. Konstitusjoner som tingrettsdommer.

Indre og Østre Finnmark tingrett. Embete som domstolleder.

Trøndelag jordskifterett. Embete som jordskifterettsleder.

Vestre Viken jordskifterett. Embete som jordskifterettsleder.

Vestre Innlandet jordskifterett. Embete som jordskifterettsleder.

Trøndelag tingrett. Embete som sorenskriver (domstolleder).

Nord-Troms og Senja tingrett. Embete som sorenskriver (domstolleder).

Follo og Nordre Østfold tingrett. Embete som sorenskriver (domstolleder).

Agder lagmannsrett. To embeter som lagdommer.

Oslo byfogdembete//Oslo tingrett. Embete som dommer.

Hardanger tingrett/Hordaland tingrett. Embete som dommar.

Nord-Troms tingrett/Nord-Troms og Senja tingrett. Embete som dommer.

Valdres tingrett/Vestre Innlandet tingrett. Embete som dommer.

Hammerfest tingrett/Vestre Finnmark tingrett. Embete som dommer.

Lofoten og Vesterålen jordskifterett. Embete som jordskifterettsleder.

Til toppen