Om Innstillingsrådet

Dommere i Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, jordskifterettene og Utmarksdomstolen for Finnmark, utnevnes av Kongen i statsråd etter innstilling fra Innstillingsrådet for dommere. Innstillingsrådet er et eksternt, selvstendig og uavhengig organ.

Alle faste dommerstillinger og de fleste konstitusjoner kunngjøres offentlig og legges ut på menyen Ledige stillinger høyt oppe på denne siden. Søkerlister finnes også under denne menyen. Innstillingsrådets innstillinger kunngjøres samme dag eller dagen etter og finnes under aktuelt årstall på menypunktet Innstillinger og konstitusjoner (også dette høyt oppe på siden).

Innstillingsrådet har utarbeidet et praksnotat som beskriver mange sider ved utnevningsprosessen og kvalifikasjonskrav til dommere, se under menypunktet Publikasjoner. Her finner du også mer informasjon om søknadsprosessen.Til toppen