Medlemmer

Innstillingsrådet for dommere består av syv personer. Ved innstilling av dommere til de alminnelige domstolene består rådet av tre dommere, en advokat, en jurist i offentlig sektor og to medlemmer som ikke er jurister.

Ved innstilling av jordskiftedommere består rådet av en jordskiftedommer, en jordskiftekandidat, to dommere, en advokat og to medlemmer som ikke er jurister. Innstillingsrådets medlemmer oppnevnes av Kongen i statsråd for en periode på fire år med adgang til gjenoppnevning for en periode.

Innstillingsrådet (IR) består av følgende personer:

 

 Arnfinn Agnalt

    

 

 

Leder/medlem
Sorenskriver Arnfinn Agnalt, Skiptvet
Tlf. 917 70 156, e-post: Arnfinn.Agnalt@domstol.no

 


Maren-Elisabeth Nilsen-Nygaard

 Varamedlem
Tingrettsdommer Maren-Elisabet Nilsen-Nygaard, Bodø
Personlig varamedlem for Arnfinn Agnalt
Tlf. 993 23 873, e-post:
Maren-Elisabet.Nilsen-Nygaard@domstol.no

 

 

 

 

 

Medlem
Tingrettsdommer Nina Opsahl, Oslo
Tlf. 905 86 393, e-post: Nina.Opsahl@domstol.no

 


Ivar K. Iversen, varamedlem

 Varamedlem
Sorenskriver Ivar K. Iversen, Trondheim
Personlig varamedlem for Nina Opsahl
Tlf. 965 10 301, e-post: Ivar.K.Iversen@domstol.no

 

  

 

 

 

Medlem 
Direktør Thomas L. Bornø, Oslo
Tlf. 920 89 336, e-post: Thomas.Laurendz.Borno@domstoladministrasjonen.no

 

 Varamedlem
Seniorrådgiver Kristin Storvik, Tromsø
Personlig varamedlem for Thomas L. Bornø
Tlf. 924 67 799, e-post: Kristin.Storvik@domstoladministrasjonen.no

 

 

 


Medlem 
Regiondirektør Gerd Ingunn Opdal, Etne
Tlf. 906 20 938, e-post: Gerd.Ingunn.Opdal@domstoladministrasjonen.no


 

 Varamedlem
Daglig leder Loveleen Rihel Brenna, Oslo
Personlig varamedlem for Gerd Ingunn Opdal
Tlf. 908 40 725, e-post: Loveleen.Rihal.Brenna@domstoladministrasjonen.no


Tonje Fisknes

 
Medlem (nestleder)
Lagdommer Tonje Fisknes, Tromsø
Tlf. 958 77 031, e-post: Tonje.Fisknes@domstol.no


 Marit Forsnes

 Varamedlem
Lagdommer Marit Forsnes, Trondheim
Personlig varamedlem for Tonje Fisknes
Tlf. 480 75 066, e-post: Marit. Forsnes@domstol.no


 Magnhild Papa Meringen

 
Medlem
Advokat Magnhild Pape Meringen, Kristiansund
Tlf. 952 23 099, e-post: Magnhild.Pape.Meringen@domstoladministrasjonen.no


Randi Birgitte Bull

 

 


Varamedlem
Advokat Randi Birgitte Bull, Oslo
personlig varamedlem for Magnhild Pape Meringen
Tlf. 971 70 905, e-post: Randi.Birgitte.Bull@domstol.no


 Terje E. Bjelle

 
Medlem
Viserektor Terje E. Bjelle, Sogndal
Tlf. 918 60 036, e-post: Terje.Bjelle@domstoladministrasjonen.no

 

 Varamedlem
Hovedtillitsvalgt Frode Svartvatn, Jakobsli
Personlig varamedlem for Terje E. Bjelle
Tlf. 416 69 387, e-post: Frode.Svartvatn@domstol.no


Ragnhild Jetlund

 

 

Medlem
Jordskifterettsleder Ragnhild Sæhlie Jetlund, Ridabu
Tlf 958 34 836, e-post: Ragnhild.Sahlie.Jetlund@domstol.no


 Magnar Often

 Varamedlem
Jordskifterettsleder Magnar Often, Tynset
Personlig varamedlem for Ragnhild Sæhlie Jetlund
Tlf. 901 67 813, e-post: Magnar.Often@domstol.no

 

 

 

Medlem
Grunnerverver Lars H. Verkland, Vikhamar
Tlf. 975 11 662, e-post: Lars.Havard.Verkland@domstoladministrasjonen.no

 

 

 Varamedlem
Professor Per Kåre Sky,  Nevlunghavn
Personlig varamedlem for Lars H. Verkland
Tlf. 417 44 508, e-post: Per.Kare.Sky@domstoladministrasjonen.no