Medlemmer

Innstillingsrådet for dommere består av syv personer. Ved innstilling av dommere til de alminnelige domstolene består rådet av tre dommere, en advokat, en jurist i offentlig sektor og to medlemmer som ikke er jurister.

Ved innstilling av jordskiftedommere består rådet av en jordskiftedommer, en jordskiftekandidat, to dommere, en advokat og to medlemmer som ikke er jurister. Innstillingsrådets medlemmer oppnevnes av Kongen i statsråd for en periode på fire år med adgang til gjenoppnevning for en periode.

Innstillingsrådet (IR) består av følgende personer:

 

 Arnfinn Agnalt

    

 

 

Leder/medlem
Sorenskriver Arnfinn Agnalt, Skiptvet
Tlf. 917 70 156, e-post: Arnfinn.Agnalt@domstol.no

 

 

Unni Sandbukt

 

 

 

Varamedlem
Sorenskriver Unni Sandbukt, Tromsø
Personlig varamedlem for Arnfinn Agnalt
Tlf. 77 60 34 00, e-post: Unni.Sandbukt@domstol.no

 

 

 

 

 

Medlem (nestleder)
Tingrettsdommer Nina Opsahl, Oslo
Tlf. 905 86 393, e-post: Nina.Opsahl@domstol.no

  Varamedlem
Sorenskriver Jens Morten Nesseth
Personlig varamedlem for Nina Opsahl
Tlf. 915 59 848, e-post:Jens.Morten.Nesseth@domstol.no 

 

 

 

 

 

Medlem 
Direktør Thomas L. Bornø, Oslo
Tlf. 920 89 336, e-post: Thomas.Laurendz.Borno@domstoladministrasjonen.no

 

 Varamedlem
Seniorrådgiver Kristin Storvik, Tromsø
Personlig varamedlem for Thomas L. Bornø
Tlf. 924 67 799, e-post: Kristin.Storvik@domstoladministrasjonen.no

 

 

 


Medlem 
Regiondirektør Gerd Ingunn Opdal, Etne
Tlf. 906 20 938, e-post: Gerd.Ingunn.Opdal@domstoladministrasjonen.no


 

 Varamedlem
Daglig leder Loveleen Rihel Brenna, Oslo
Personlig varamedlem for Gerd Ingunn Opdal
Tlf. 908 40 725, e-post: Loveleen.Rihel.Brenna@domstoladministrasjonen.no 
Medlem 
Lagdommer Kjersti Lund, Lillehammer
Tlf. 977 06 104, e-post: Kjersti Lund@domstol.no


 

 Varamedlem
Lagdommer Sissel Finstad, Trondheim
Personlig varamedlem for Kjersti Lund
Tlf. 908 94 289, e-post:Sissel.Finstad@domstol.no

 

 


 Magnhild Papa Meringen

 
Medlem
Advokat Magnhild Pape Meringen, Kristiansund
Tlf. 952 23 099, e-post: Magnhild.Pape.Meringen@domstoladministrasjonen.no

 

 

 


Varamedlem
Advokat Michal Wiik Johansen, Bodø
personlig varamedlem for Magnhild Pape Meringen
Tlf. 951 98 856, e-post: Michal.Wiik.Johansen@domstoladministrasjonen.no


 Terje E. Bjelle

 
Medlem
Avdelingsdirektør Terje E. Bjelle, Sogndal
Tlf. 991 68 189, e-post: Terje.Bjelle@domstoladministrasjonen.no

 

 Varamedlem
Hovedtillitsvalgt Frode Svartvatn, Jakobsli
Personlig varamedlem for Terje E. Bjelle
Tlf. 416 69 387, e-post: Frode.Svartvatn@domstol.no 

 

Medlem
Jordskiftedommer Guro Bryggen, Skjeberg
Tlf 901 04 911, e-post: Guro.Bryggen@domstol.no 


 

 Varamedlem
Jordskifterettsleder Axel Bjørklid, Oslo
Personlig varamedlem for Guro Bryggen
Tlf. 958 14 753, e-post: Axel.Bjorklid@domstol.no 

 

Lars Håvard Verkland

 

 

 

Medlem
Grunnerverver Lars H. Verkland, Vikhamar
Tlf. 975 11 662, e-post: Lars.Havard.Verkland@domstoladministrasjonen.no

 

 

 Varamedlem
Grunnerverever Nina Gilberg, Oslo
Personlig varamedlem for Lars H. Verkland
Tlf. 994 86 678, e-post: Nina.Gilberg@domstol.no

Til toppen