Møteoversikt

Innstillingsrådet held 8 til 9 møte i året.

Møtedato i 2020:

20. januar - videomøte
24. februar - Trondheim
23. mars - Oslo
27. april - Trondheim
25. mai - Oslo
19. juni - Oslo
16. september - Oslo
19. oktober - Trondheim
17.-18. november - Trondheim

Til toppen