Møteoversikt

Innstillingsrådet held 8 til 9 møte i året.

Møtedato i 2021:

25. januar - digitalt møte
18. februar - digitalt møte
22. mars - digitalt møte
26. mars - digitalt møte (ekstraordinært møte)
13. april - digitalt møte (ekstraordinært møte)
26. april-  digitalt møte
26. mai - digitalt møte
21.-22. juni - digitalt møte
13. september - digitalt møte 
18. oktober - digitalt møte 
16.-17. november - Trondheim
13. desember - digitalt møte (ekstraordinært møte)

Til toppen