Møteoversikt

Innstillingsrådet held 8 til 9 møte i året.

Møtedato i 2020:

20. januar - videomøte
24. februar - Trondheim
23. mars - Oslo (virtuelt møte pga. koronasitasjonen)
27. april - virtuelt møte
30. april-  ekstra møte med kun varamedlemmene -virtuelt møte
25. mai - virtuelt møte
19. juni - virtuelt møte
16. september - Oslo
19. oktober - Trondheim
17.-18. november - Trondheim

Til toppen