Møteoversikt

Innstillingsrådet held 8 til 9 møte i året.

Møtedato i 2019:

21. januar Oslo
18. februar Trondheim
25. mars Oslo
29. april Trondheim
20. mai Oslo
19. juni Trondheim
16. september Trondheim
21. oktober Oslo
18.-19. november Trondheim
   

 

Møtedato i 2020
21. januar  Oslo