Møteoversikt

Innstillingsrådet held 8 til 9 møte i året.

Møtedato i 2020:

20. januar - virtuelt møte
24. februar - Trondheim
23. mars - virtuelt møte pga. koronapandemien
27. april - virtuelt møte
30. april-  ekstra møte med kun varamedlemmene - virtuelt møte
25. mai - virtuelt møte
19. juni - virtuelt møte
16. september - virtuelt møte
19. oktober - virtuelt møte
2. november - ekstraoridnært møte - virtuelt møte
17.-18. november - Trondheim

Til toppen