Evalueringsrapport

Justisdepartementet besluttet i 2006 å iverksette en evaluering av innstillingsprosessen for dommere, blant annet med utgangspunkt i at ordningen har vært i funksjon i fire år. Departementet engasjerte Statskonsult til oppgaven. Arbeidet startet opp høsten 2006 og ble avsluttet med en rapport våren 2007.

Evalueringsrapporten kan du lese her (pdf)


Til toppen