Om rekrutteringen

Informasjon til domstolledere om rekrutteringsprosessen:
Fremgangsmåte ved utnevninger og konstitusjoner av dommere.