Om Agder jordskifterett

Lista jordskifterett.jpg

Den 14. juni 2021 ble Agder jordskifterett etablert. Rettsstedene er Flekkefjord, Kristiansand og Arendal.

Domstolen er en sammenslåing av jordskifterettene Lista, Marnar og Aust-Agder jordskifterett.

Agder jordskifterett dekker alle 25 kommunene i Agder samt Lund og Sokndal i Rogaland.

Domstolen ledes av jordskifterettsleder Arve Konstali og teller for tiden 18 årsverk fordelt på saksbehandlere (4), tekniske utredere (5) og dommere (8).

Sakene vi behandler er i hovedsak knyttet til omforming av eiendommer, tilrettelegging for samarbeid på tvers av eiendommer (f.eks. private veier), klarlegging av rettsforhold til fast eiendom, fastlegging av eiendomsgrenser og ulike typer skjønn. Se kap. 3, 4 og 5 i jordskifteloven.

Ønsker du å møte fram på kontoret for å få informasjon eller hjelp til å fylle ut kravskjema, bør du avtale tid på forhånd.

E-post: agder.jordskifterett@domstol.no

Telefonnummer: 3832 6170

Arendal:         3732 1580
Flekkefjord:   3832 6180
Kristiansand: 3879 4470

Åpningstider: 08.15 - 15.15

Postadresser: 

Agder jordskifterett, Postboks 90, 4401 Flekkefjord
Agder jordskifterett, Postboks 508, Lund, 4605 Kristiansand
Agder jordskifterett, Postboks 788, Stoa, 4809 Arendal

 

Besøksadresser:

Flekkefjord: Brogaten 31, 4405 Flekkefjord
Kristiansand: Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand
Arendal: Ragnvald Blakstads vei 1, 4838 Arendal

 

Kommunene i vår rettskrets er:

Rettssted Flekkefjord:         
Lund, Sokndal, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Lyngdal og Farsund.                

Rettssted Kristiansand:
Åseral, Hægebostad, Lindesnes, Kristiansand og Vennesla.        

Rettssted Arendal:
Bykle, Valle, Bygland, Åmli, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes, Lillesand, Grimstad, Arendal, Froland, Vegårdshei, Gjerstad, Tvedestrand og Risør.

Til toppen