Dommere

jordskiftedommere og parter under et rettsmøte
Jordskiftedommerne både mekler og administrerer rettsmøtene.

Oversikt over hvem som hvilke oppgaver i en jordskifterett.

Dommere

Dommerens hovedfunksjon er saksforberedelse, administrere rettsmøtet og å treffe avgjørelser. Det vil si dommer, kjennelser, jordskifteavgjørelser og beslutninger. I tillegg har dommerne en rolle som mekler.

Dommerrollen stiller høye krav til dommerens faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Dommeren skal være upartisk og utøve gjerningen på en måte som gir alminnelig tillit og respekt.

Jordskiftedommeren svarer på spørsmål om

  • generelle spørsmål om eiendomsfaglige og juridiske knyttet til faste eiendom
  • hvordan jordskifteretten jobber, og hvilke typer saker de kan behandle
  • det problemet grunneieren har kan behandles av jordskifterettene, eventuelt gi råd om hvor han kan henvende seg for å få svar på spørsmålet sitt
  • hvilke rettsregler som generelt gjelder på det området

Ingeniører

Ingeniørens hovedoppgaver er innmåling, utsetting og merking av grenser, beregninger og grensebeskrivelse, kart- og GIS-arbeid. I tillegg utreder han/hun sakene i samarbeid med dommeren. I de rettsendrende sakene er bonitering og beregning for verdsetting viktige oppgaver. En ingeniør kan også være rettsmekler.

Ingeniørene kan svare på:

  • Hvordan domstolen jobber, og hvilke typer saker de kan behandle.
  • Svare på spørsmål om tolkning av kart, skylddelinger og lignende.

Saksbehandlere

Saksbehandlerens hovedoppgaver ligger i det administrative arbeidet, både for domstolen og i selve jordskiftesakene. Arbeidsoppgavene er med andre ord saks- og kontorarkiv, journalføring, postforsendelser, fakturabehandling og innkjøp.

  • Generell informasjon om hvilke typer saker jordskiftedomstolene kan behandle, eller sette videre til riktig vedkommende.
  • Svare på spørsmål om innkallelser til møter, frister og andre brev som har gått ut fra domstolen.
  • Informere om saksgangen i pågående jordskiftesaker, når eller om det er planlagt nye møter, kostnader med å kreve sak, ventetid fra sak kreves til domstolen kan starte saken og lignende.
Til toppen