Om Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett

Haugalandet og Sunnhordland  jordskifterett er lokalisert i andre etasje i Osen 6 i Leirvik sentrum på Stord.

Inngangen er på det øvste parkeringsdekket. Dei tilsette ved domstolen er 2 dommarar, 1 dommarfullmektigar, 3 ingeniørar og 2 sakshandsamarar.

Se kart over Leirvik sentrum.

 

Til toppen