Om Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett

Haugalandet og Sunnhordland  jordskifterett er lokalisert i andre etasje i Osen 6 i Leirvik sentrum på Stord.

Inngangen er på det øvste parkeringsdekket. Dei tilsette ved domstolen er 2 dommarar, 2 dommarfullmektigar, 3 ingeniørar, 2 sakshandsamarar og 1 rettsmeklar.

Opningstider: mandag-fredag frå kl. 08.30 til 15.00.
Telefon sentralbord: 
53 40 27 20

Se kart over Leirvik sentrum.

 

Til toppen