Gamle matrikler

Om skatteskyld

Gammel skyld

(før 1838) 1 Vog (Vg) = 3 Bismerpund (Bpd) 1 Bismerpund = 24 Bismermerker (Bmk)

Revidert og urevidert skyld

(1838 og 1886) 1 Daler = 5 ort 1 ort = 24 skilling 1 Daler = 120 skilling

Ny skyld

(1886-1979) 1 Mark = 100 øre

Nedenfor følger en del lenker til  matrikler.  For å se på

1647  Skattematrikkel for Nordland, trykk her

1696  Jordebok for Helgeland Fogderi, trykk her

1723 Matrikkelforarbeidet, trykk her

1838  Matrikkel, trykk her

1886  Matrikkel, trykk her

1907  Marikkel - finnes bare i trykt utgave på kontoret

1950  Matrikkelutkast, trykk her

Til toppen