Årsmelding 2019

Merking og måling
Foto:Sigbjørn Hauge

Årsmeldinga for 2019 er klar for Indre Hordaland og Nord og Midhordland jordskifterettar. Det har i året samla for dei to jordskifterettane vorte slutta 80 saker og det kom inn 77 nye saker. Ventetida for å få opp ei sak har gått noko ned frå 2018. Eit viktig bidrag til å auka sakskapasiteten har vore meir bruk av rettsmekling. I 2019 har det vorte mekla 41 saker der 67% av dei enda med forlik. Meir detaljar frå Årsmelding 2019 finn du HER

Til toppen