Årsmelding 2020

Årsmeldinga for 2020 syner at sjølv om ein har vore prega av Covid 19 har ein likevel klart å oppretthalda stor aktivitet. Særleg kan ein merka seg at meklingsaktiviteten har vore høg. Indre Hordaland jordskifterett og Nord- og Mihordland jordskifterett har sams leiing, årsmeldinga gjeld for begge desse rettskretsane. Meir frå årsmeldinga finn du HER.

Til toppen