Rekord tal meklingar

Skriving av rettsforlik i felt Foto:Nord og Midhordland jordskifterett

Da Nord- og Midhordland jordskifterett og Indre Hordaland jordskifterett fikk felles ledelse i 2016 bestemte de seg for å satse på rettsmekling. Det har gitt resultater.

I begge domstolene var det minimalt med rettsmekling da de slo seg sammen i 2016. Mekling var et ukjent område for de ansatte. Da de slo seg sammen ble det fokus på å få til en felles domstolkultur for de to domstolene, og rettsmekling ble det som skulle skape en felles kultur.

Les meir om det HER

Til toppen