ÅPNINGSTIDER

JORDSKIFTERETTEN ER STENGT 21.12-31.12.2020.

Vi åpner som vanlig etter nyttår mandag 4.1.2021.

Jordskifteretten vil kunne være stengt eller ha redusert bemanning i barmarksesongen pga. arbeid ute.  Ta kontakt på telefon 75 21 29 90 for å avtale besøk / sjekke om vi er inne.

Det legges inn beskjed om evt. redusert åpningstid eller at jordskifteretten må holde stengt, ved behov.

Til toppen