Hva gjør domstolen?

Jordskifterettene skal fungere som en problemløser for tvister knyttet til fast eiendom og rettigheter til eiendommer.

Vi kan reparere ulempene skapt av uklare og uhensiktsmessige eiendomsforhold. Under kan du lese mer om hvilke saker vi behandler.

Til toppen