Om jordskifteretten

Jordskifteretten er en særdomstol for å håndtere saker for eiendommer som det er vanskeleg å utnytte på tjenlig måte. Jordskifteretten er uavhengig. Den skal sikre og fremme rettssikkerheten og verne om rettssamfunnet. Jordskifteretten skal til enhver tid ha høy tillit i samfunnet.

Til toppen