Spørsmål og svar

Annen tvangsfullbyrdelse.jpg

Her er noen vanlige spørsmål som kommer til jordskifterettene. Redaksjonen presenterer generelle svar som vi håper skal være til hjelp for den som har slike spørsmål. Du kan gjerne bidra til å supplere lista med spørsmål. Kontakt redaksjonen.

Til toppen