Oslo og Østre Viken jordskifterett fra 31. mai

Forskrift om inndeling av rettskretser ble vedtatt i statsråd den 11. desember 2020.

Fra 31. mai vil jordskifterettene i Glåmdal, Østfold samt Akershus og Oslo sammenslås til en domstol.
Nytt navn blir Oslo og Østre Viken jordskifterett.

Den nye jordskifteretten vil ha rettssteder (kontorer) i Kongsvinger, Sarpsborg og Lillestrøm, på samme sted som tidligere.
Det blir endringer med felles post- og epostadresse samt nytt felles telefonnummer, informasjon kommer.

I forbindelse med den tekniske omleggingen ved sammenslåing av flere domstoler vil det bli nedetid på domstolenes IT-systemer, inkludert Aktørportalen.
Dette gjelder i tidsrommene:
Fra torsdag 22. april kl. 16.00 til mandag 26. april
Fra fredag 28. mai kl. 16.00 til mandag 31. mai
Fra torsdag 10. juni kl. 16.00 til mandag 14. juni

Til toppen