Vi er flyttet

Vi flytter

Vi har flyttet inn i Embetsgarden, Nesbyen og er samlokalisert med Hallingdal tingrett. Besøksadressen er Alfarvegen 117.

Vi har fått nytt telefonnummer: 3512 2840

Vår nye postadresse: Øvre Buskerud jordskifterett, postboks 114, 3541 Nesbyen

E-post kan sendast til jgolpost@domstol.no

Til toppen