Aktuelt

Ny butikk i Valnesfjord

Den nye Coop-butikken i Valnesfjord skal bygges på andre siden av veien enn dagens butikk. Jordskifteretten bidro til å avklare eiendomsforholdene slik at planene kunne realiseres.  

Gjerdeproblemer

Prosjektet Sau i Nord-Salten inviterte den 5. november 2013 til møte om gjerde- og beiteproblematikk på Steigen Gjestegård i Leinesfjord.

Minneord

Tidligere jordskifteoverdommer Øyvind Strand døde 15. april 2013. En markant person innen jordskiftefaget har dermed gått bort. Det var mange som lærte han å kjenne i løpet av hans lange virke i Jordskifteverket i Nordland.

Tuvaeiendommen inn i matrikkelen

Sameiet innerst i Glimma i Hamarøy kommune, har lenge ligget umatrikulert. I en jordskiftesak har forholdene rundt eiendommen, inkludert den samiske bosetningen fått sin endelige avklaring. Når saka er rettskraftig sendes krav om matrikkelføring til Hamarøy kommune. Eiendomsgrensene vil da bli offentlig tilgjengelig og kan sees blant annet på nettstedet www.SeEiendom.no Les mer på Lokalavisa...

Matrikkelen anno 1891

Den gamle matrikkelen trykt i 1891 for Salten Fogderi er skannet og gjøres tilgjengelig på jordskifterettens internettsider. Lenke til matrikkelen finnes nederst i kolonnen til venstre på vår startside.

Nedlegging av planoverganger på Nordlandsbanen

Jordskiftesak  for  nedlegging av planoverganger på Mjønes avsluttet.   Bildet viser P-plassen ved enden av den nye sjøvegen på Mjønes, og den nye kulvert over Mjøneselva. Naustområdet på Mjønes ligger utenfor bildet til høyre. Bildet er tatt av Egil Revhaug.  

Gammelt møter nytt

Rekonstruksjon av en eksisterende tomt som etterpå skal deles. Avisa Nordland var med på markarbeidet som fant sted 2. juni.  

Omtalte jordskiftesaker

Noen jordskiftesaker har vært gjenstand for avisinnlegg i Avisa Nordland tidligere i år.

Lansering av nettsted

Salten jordskifterett vil fra påsken 2010 være på nett. Link til nettsidene (www.domstol.no/jbod) vil være å finne under jordskiftedomstolens nettsider.

Til toppen