Årsmelding 2014

Antall innkomne saker til Salten jordskifterett hadde et toppår i 2014 med 41 nye sakskrav.

Året ble også preget av endring i arbeidsstokken ved at jordskiftedommer Per Albert Norman sluttet etter 36 år i etaten. Hans etterfølger er Kåre Belsheim.

 

Til toppen