Efjord-feltet ferdig merket

Utmarkskommisjonens dom fra 2002 i Ballangen kommune vedr. statsgrensen, er nå merket i marka.

Engasjerte grunneiere, Fuglfjellet

101 grensepunkt markerer nå grensa mellom statlig og privat grunn. Denne grensemerkinga som er utført av Salten jordskifterett i Bodø, gjelder Utmarkskommisjonens dom av 5. april 2002 og betegnes som Efjord-feltet.

Grensene fordeler seg på 3 delfelt der den lengste strekningen i hovedsak følger vannskillet mellom Efjorden og Melkedalen. Delfelt 2 strekker seg over høydedraget mellom Gulliklikollen i sør og Langvågtuva i nord, mens delfelt 3 gjelder Håfjellet.

Grensemerkinga ble oppstartet i 2008 og avsluttet sommeren 2010. Totalt er det merket 38,1 km grenser.

Utmarkskommisjonens domsslutning har gitt rom for en del tolkninger som Salten jordskifterett har avklart i dialog med grunneierne underveis. Dette har særlig dreid seg om områdene ved Økselva innerst i Efjorden og langs vestsiden av Håfjellet. 

 

Vannskillet mellom Efjorden og MelkedalenUtsikt mot Evenes fra Håfjellet

 

 

 

 

 

 

 

Saka ble omtalt i avisa Fremover 17. februar 2011.

 

  

Til toppen