Gjerdeproblemer

Prosjektet Sau i Nord-Salten inviterte den 5. november 2013 til møte om gjerde- og beiteproblematikk på Steigen Gjestegård i Leinesfjord.

Sau

60 interesserte deltagere fikk høre foredrag om lovreglene rundt beite og gjerde av lensmann Morten Hønnås i Steigen, jordskiftedommer Lars Norum ved Salten jordskifterett og advokatfullmektig Heidi Anita Skjærvik fra advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. Jostein Øvervatn fra Fylkesmannen i Nordland orienterte om tilskuddsmidler til organisert beitebruk.

Jordskiftedommer Lars Norum konsentrerte sitt innlegg rundt virkemidlene i jordskifteloven, og viste eksempler på beite- og gjerdesaker som jordskifteretten i Salten har behandlet. Blant annet en sak på gårdene Rødås i Fauske og Straumhaug i Sørfold (jordskiftesak 1800-2013-0019).

Link til rettsboka og kart i sak Rødås/Straumhaug.

Jordskiftedommer Lars Norum, Salten jordskifterett
Lars Norum, Salten jordskifterett.
Foto Gunnar Grytøyr, Lokalavisa NordSalten.

Les artikkelen i lokalavisa NordSalten.

Til toppen